arrangement

Vi planlegg opning for sumaren laurdag 26. juni, og vil ha ope kvar dag frå 11 – 17.00 fram til midten av august. Velkomen!

Arr-Linnea2

Vi har dei siste 15 åra bygd eit kulturhus på garden – «Hågåhuset». Her har vi ymse arrangement, konsertar, utstillingar, servering, - det er vår fleirbrukshall! Eige husorgel har vi også! Vemund Olav studerer kyrkjemusikk og har henta eit puslespel av orgelpiper og anna rart og sett saman!

Vi vil ha opning av sumarutstilling laurdag 26. juni. Vi arbeider med nye element til ei gardsutstilling, litt meir om vår gode ven Ludvig og faren hans, Kjell! Nedanfor eit bilete frå utstillingsopning om Kjell, og lansering av ny Ludvig-serie saman med daverande leiar for Huset Aukrust i Alvdal.

Vi vil ha blomar du kan eta som tema ute, og lage utstilling og førar ut ifrå dette.

Vi kjem attende med meire informasjon etter kvart!

KJell-opning
Vemund-orgel2