Ringblomåker2
Økologisk godkjent

Aukrust Gard og Urteri ligg i Lom, ved foten av Lomseggen (2068 moh).
Solrike dagar og tørt klima gjev planene kraft og aroma.
Vårt slagord: Å foreine det nyttige og det vakre!

Utstilling: HEIMFJELLHEILAGT. Salsutstilling  med bilete av den lokale biletkunstnaren Wilhelm Bjertnes. Utstillingsopning laurdag 6. juli kl. 13.00

"Heimfjellheilagt" er tittelen på ein lydarslått av den lokale meisterspelemannen Hans W. Brimi.

Wilhelm Bjertnes er oppteken av korleis fargeklangar verkar , - som klangar i musikken.

BIO-DYNAMISK LANDBRUK 100 ÅR!

Vi feirar med ulike arrangement fyrst i august, foredrag, konsertar, landskapsseminar, kurs om medisinske planter. Kontakt for nærare informasjon; aukr@online.no

ØKOLOGISK IS - KAFFE -TE - VAFFEL

Du kan rusle i hagane eller kose deg med litt å eta og drikke. Tida må ikkje alltid gå for fort...

Frå 1. juli til 10. august har vi ope  kvar dag mellom 11 og 17.00.  Velkomen til gards!

20lite