Eddik

Vi arbeider med å få på plass flasker til urteeddiken!
Vi satser på å ha eddiken klar i løpet av vår/sommer 2022.
Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!