Urtehagen

I SANSANE SI VERD

Ut i vår haga, der växa blå bär,
kom hjärtans fröjd,
vil du mig något, sa träffas vi där

HSpanorama
Stokkroser i mange farger framfor solbrune tømmerveggar

Former, farger, dufter, smaker…
Sørvendt med solbrune tømmerveggar som bakgrunn ligg urtehagen vår. Her finn du omtrent l50 ulike arter, inndelt etter bruk, merka med skiferskilt på norsk og latin. Noko å sanse og oppleve både for nybyrjaren og den urtekyndige.

Om sumaren kan du putte 20 kroner på ei kasse og vandre på eiga hand når du måtte ynskje. Er de fleire og ynskjer ei omvisning så ta kontakt, så avtaler vi tidspunkt, pris osv.Mange tema kan vera aktuelle:HSurtehage04

  • Botanikk og urtekunnskap
  • Te-urter og krydder-urter
  • Kulturhistoriske betraktningar,
  • om klostertid, Maria-dyrking, – pilegrimar og vakre jomfruer
  • Økologisk – bio-dynamisk jordbruk
  • Øko-filosofi og antroposofi
  • Kulturlandskap og viltveksande nytteplanter.

Kontakt meg på e.post: aukr@online.no

Velkomen,

med urtehelsing Ola Aukrust

HShuskeLinn