GARD & URTERI

DSCN4864DSCN4861Velkomen til gards!

Solvendt under Lomseggen finn du garden Nordgard Aukrust med solbrune tømmerhus. I «Nordens Provence», i ein jordbrukskultur der Vår Herre sjølv syrgjer for sol og vi sjølve må syrgje for vatn til markens grøde. Altså eit klima godt eigna for blomar og urter, som du kan møte i urtehagen vår.

I 25 år har vi arbeidt med urteforedling, i det vi kallar urteriet vårt. Vi lagar eit stort sortiment basert på det vi dyrkar sjølve. Dette finn du i gardsbutikken, eller du kan bestille varer direkte frå. Drifta er økologisk godkjent sidan 1986. Vi driv bio-dynamisk med Demeter-godkjenning, som er det strengaste av alle økologiske merke.
Til bio-dynamisk drift høyrer allsidigheit og helst kyr, – våre tilbring sumaren på setra Ulvåt øvst i Bøverdalen. Garden vert dreven av Franziska og Ola Aukrust, med fem småbarn, – og gode hjelparar i form av medarbeidarar og praktikantar.

Opningstider i sumar:

Frå 27. juni til 16. august har vi open utstilling «Kjell Aukrust 100 år» , gardsbutikk, hage og servering frå 11 – 17.00 kvar dag.

Omvising

Etter avtale, vi utformar gjerne opplegg slik du ynskjer det! Det kan

vera både om Kjell og litt kulturhistorie, og om urter og hagekultur! Også omvising på engelsk eller tysk er mogleg.  Eventuelt også med musikalske innslag, ta kontakt, kostar litt ekstra…

Prisar:

Omvising minimumspris 500 / kr. 75 pr. person

Omvising + kaffe/te + søtt: 150 pr. person

Omvising + salattallerken / brød frå Bakeriet: 175

Full pakke: 3 timar: Omvising + salatar, eigne pølser, urteoljer, utresmør + kurs under maten: Minimumspris kr. 2000 / 350 pr. pers.