Diktardagar 2019 vil som vanleg gå føre seg helga i månadsskiftet august / september. Stiftinga Solrenning har hovudansvaret for programmet. I år vil det vera dikting om fjellet som er gjennomgåande tema. Og mykje musikk!

Laurdag 31. august er det seminar i Urtehagehuset, og festkveld i Utgard. 

Søndag 1. september er det messe og konsert med Aslak Brimi / Mari Midtli og Sinfonietta Innlandet på Sognefjellshytta. Vi kjem attende med meire detaljar etter kvart, men set av helga!