Vår tradisjonsrike Haustdag vert laurdag 29. september!

Vi har eit godt grønsakår – sidan vi i Lom er heldige som held oss med vatn sjølve…

Gode grønsaktilbod – program der Jotunmat presenterer seg og sel kjøt frå sine grasfora dyr.

Servering av gamaldags kjøtsuppe, vaffel og is.

Musikalske innslag.

Ope 11 – 17.00

Vi legg ut meir detaljert program og grønsakliste etter kvart.

Velkomen til ein triveleg dag i godt lag!